Historien

Vi har rammerne...

GIF - Én hjemmebane siden 1880

GIFs historie i hovedtræk


Efter afslutningen af krigen i 1864, opstod behovet for at forberede og træne færdigheder til at forsvare landet, og mange egne startede træning i færdigheden skydning. Der igennem opstod de første skytteforeninger, og det var også sådan at man i 1880 stiftede foreningen Gislev Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening.


I starten foregik skydetræningen i en grusgrav ved Holmelund, lige syd for Gislev. I nærkamp blev der også trænet fægtning.

Efterhånden som krigen kom mere på afstand, blev fokus på kroppens generelle sundhed stærkere, og gymnastikken kom også på programmet.


i årene 1930'erne blev der interesse for at fodbold stor nok til, at man i foreningen startede træning på markerne bagved Gislev Mejeri.


Siden begyndelsen i 1880 har det været grundlæggende, at sport og idræt er samlet i samme forening med flere afdelinger. I årenes løb er der kommet og forsvundet aktiviteter alt efter muligheder og behov.


I 1980'erne er foreningens navn ændret til det nuværende; Gislev Idrætsforening, GIF. Det er også i disse år der igen oprettes foreningsaktiviteter om bl.a. Ridning og March.

Også i 1980'erne indføres et særligt kontingent for børn (t.o.m. 10 år), som i dag kaldes "Børnekontingent". Ideen med Børnekontingentet er, at der betales ét beløb årligt pr. barn, som så kan gå til alle de aktiviteter der tilbydes.


Næte store tiltag kom i 1989, hvor stærke krafter havde skabt mulighed og økonomi til, at man d. 26. august 1989 kunne afholde indvielse af GISLEVhallen. Dermed kunne man samle stort set alle foreningens aktiviteter centralt i byen.


I dag har foreningen sikret sig en central placering for hele området, samt en vigtig rolle for områdets udvikling.

Tiden nærmer sig, og samtidig ændrer tiden sig med hastige skridt.


Sådan er det gået i mange mange år, og vi kunne godt tænke os at gribe tiden, gribe historien gennem den tid der er gået, og så fortælle om de imponerende traditioner, fornyelser og fællesskaber der har eksisteret i Gislev-området siden stiftelsen af Gislev Skytte- Gymnastik og Idrætsforening i 1880.


Derfor søger vi fortællinger, materialer og billeder der kan fortælle historien om et imponerende foreningsliv, som lige siden starten har været indrettet med forandringsparathed i en klasse man sjællent ser.

Vi søger også personer - personer der kan fortælle, personer der kan lytte og fange, og naturligvis personer der kan skrive historierne så en læser er nødt til at læse næste side.


Er du en af disse personer? Ligger du inde med noget af indholdet? Eller ved du hvorhen vi skal vende vores blik og lyttende interesse?

Så kontakt os, så vi kan lave en aftale eller finde en løsning.

Kontakt vores formand, Heide: eMail eller mTlf.: 3113 1902

© Gislev Idrætsforening, GIF

Rørsangervænget 4, 5854 Gislev

Tlf. Formanden: 3113 1902

Hjemmebane: GISLEVhallen

Skolevej 9, 5854 Gislev

www.gislevhallen.dk